You are here

Tra cứu mã ZIP đầy đủ ở Hoa Kỳ

Tra cứu mã ZIP đầy đủ

img_search

Làm cách nào để tìm mã zip gồm chín chữ số bằng mã zip gồm năm chữ số?
Trước tiên, hãy nhập mã zip gồm năm chữ số của bạn.
Sau đó, kéo xuống để chọn thành phố và đường phố cũng như số địa chỉ để nhận mã zip gồm 9 chữ số của bạn.
Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn không thể tìm thấy số đường phố hoặc địa chỉ cụ thể trong các lựa chọn thả xuống được cung cấp, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với USPS (Dịch vụ Bưu điện Hoa Kỳ) để đăng ký hoặc cập nhật địa chỉ của mình.

Số Zip 5 Đang nạp...
Thành PhốChọn Đang nạp...
Đường PhốChọn Đang nạp...
ĐịA Chỉ SốChọn Đang nạp...