شما اینجا هستید

کد پستی من

با استفاده از راهنما

img_search

این عملکرد با موقعیت یابی مرورگر تحقق می یابد. در مراحل استفاده از این عملکرد ، باید اطلاعات مکان را مجاز کنید.

می تواند در تمام مناطقی که Google Maps خدمات ارائه می دهد استفاده شود. اگر روی این دکمه کلیک کنید و نتایج مربوطه را دریافت نکنید ، احتمالاً منطقه شما از این سرویس پشتیبانی نمی کند.

کد پستی من

img_region

کد پستی من چیست؟ چگونه کد پستی را در مکان فعلی خود پیدا کنم؟

می توانید بر روی دکمه "دریافت موقعیت" کلیک کنید تا به شما امکان دسترسی به عرض و عرض جغرافیایی و سپس از طریق geotag را پیدا کنید تا آدرس و کد پستی را پیدا کنید.

لطفاً مطمئن شوید که هیچ یک از اطلاعات مکان شما را ذخیره نمی کنیم.